wij bellen u

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u z.s.m. terug!tm7_22

header language technology carp small

Automatisch een samenvatting maken

De Summarizer maakt volautomatisch een samenvatting van teksten. De lengte van de samenvattingen die gegenereerd worden is volledig instelbaar. Deze kan worden aangegeven in aantal woorden, zinnen of een percentage van de lengte van het origineel.
De samenvatting van een tekst van enkele pagina’s wordt binnen enkele seconden gegenereerd. De lengte van de samenvatting is vervolgens in een fractie van een seconde aan te passen. Veel sneller én goedkoper dan een handmatig gemaakte samenvatting!

De Summarizer biedt de mogelijkheid om onderwerpen uit het origineel te kiezen en een samenvatting over die onderwerpen te maken. Bijvoorbeeld: uit het persbericht van een bedrijf is alleen de informatie over de omzet interessant. Uit een lijst worden onderwerpen als omzetstijging, omzetvolume en omzetcijfers geselecteerd. Vervolgens genereert de Summarizer een samenvatting die alleen de omzet behandelt.
Uit tests is gebleken dat de Summarizer daadwerkelijk in staat is de belangrijke informatie- elementen uit een tekst te halen. De samenvattingen van de Summarizer zijn dus te gebruiken als vervanging van het origineel!

Hoe werkt het?

De Summarizer gebruikt een domeinonafhankelijke samenvattingsstrategie. Eenvoudig gezegd is deze op te delen in een aantal stappen.

 1. Stap 1: het originele document wordt ontleed.
  In feite gaat het ontleden net zo in zijn werk als op de basisschool wordt gedaan. Van elke zin wordt het onderwerp, persoonsvorm, gezegde en dergelijke bepaald. Zo wordt een syntactische structuur van een tekst opgebouwd.
 2. Stap 2: de syntactische structuur uit de vorige stap wordt gebruikt om een structuur van de betekenis van de tekst te maken. Deze bestaat in feite uit concepten en de relaties daartussen. Hieronder staat ter illustratie een zeer eenvoudige betekenisstructuur.
 3. Stap 3: uit de betekenisstructuur worden de onbelangrijke delen weggesnoeid. Op een semantische structuur kunnen allerlei wiskundige operaties worden toegepast. Dan wordt dus niet meer met getallen gerekend, maar met de betekenis van de tekst!
 4. Stap 4: de gesnoeide betekenisstructuur wordt gebruikt om een nieuwe tekst te genereren.

Brochure-Carp-Technologies-Technology-Summarizer

Mogelijkheden

Voorbeelden van toepassingsmogelijkheden zijn o.a.:

 • Indicatieve samenvatting: bijvoorbeeld bij een zoekmachine, zodat de gebruiker snel kan beoordelen in hoeverre een zoekresultaat relevant is.
 • Vervangende samenvatting, bijvoorbeeld inzetbaar voor mobiele websites.
 • Samenvattingen maken van eigen artikelen of documenten.
 • Leeshulpmiddel: belangrijke passages in een tekst te markeren.
Meer informatie?

Probeer het zelf op onze playgrounddownload de Brochure, lees de SOAP Service documentatie of neem contact op als u meer wilt weten over de Summarizer of over een combinatie met één van onze andere producten:

 • Anonimiseren: het anonimiseren of pseudonimiseren van teksten.
 • Identifier: specifieke metadata toevoegen aan teksten.
 • Tagger: volautomatisch keyword extractie.
 • Classifier: het classificeren van teksten op basis van training.
 • Duplicate finder: het vinden van gelijkwaardige teksten