CARP-E Jaarverslagen

Geautomatiseerd extraheren van data uit jaarverslagen: nauwkeuriger en sneller toestemming ontvangen voor leningen.

Financiële markten verwerken miljoenen jaarverslagen per dag. Ze extraheren de benodigde informatie welke gebruikt wordt in het proces van het verlenen van hypotheken en leningen. De geëxtraheerde data is het resultaat van handwerk met hierbij een groot risico voor fouten. TM7 heeft een software oplossing ontwikkeld: CARP-E Annual Reports, voor het geautomatiseerd extraheren van gegevens uit grote hoeveelheden jaarverslagen.

CARPE-E Jaarverslagen is een volledige NLP oplossing, ontwikkeld in nauwe samenwerking met financiële instellingen om zodoende handmatige arbeid te kunnen vervangen voor een geautomatiseerde oplossing. CARP-E Annual Reports biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden (ongestructureerde) data te extraheren. Deze oplossing is in gebruik bij één van de grote Nederlandse banken.

Door de ervaringen die wij hebben opgedaan in de financiële wereld kunnen wij snel ontwikkelen en uitrollen omdat onze best-practises en “standaard” business rules in onze oplossing zijn opgenomen. Hierdoor is het voor onze CARP-E Annual Reports alleen nog nodig om klantspecifieke processen te leren.

Het ophalen van correcte data uit jaarverslagen verschilt per organisatie en afdeling. CARP-E Annual Reports is zeer flexibel en kan snel en makkelijk aangepast worden voor verschillende omstandigheden en scenarios.