Laat automatisch documenten, data en persoonsgegevens anonimiseren met de anonimiseringssoftware van TM7

Meer weten over onze Anonimiseringssoftware?

Automatisch anonimiseren met CARP-E Anonymizer software

Het anonimiseren van persoonsgegevens en data gaat volledig automatisch met de anonimiseringssoftware van TM7 genaamd CARP-E Anonymizer. De software is snel geïnstalleerd en eenvoudig in gebruik door de click & play mogelijkheid. CARP-E is binnen 2 werkdagen volledig in uw werkprocessen en andere systemen geïntegreerd.

Ook heeft CARP-E een handige optie waarbij medewerkers de software kunnen optimaliseren door “supervised machine learning”. Zo wordt CARP-E gaandeweg slimmer en werkt zodoende volledig toegespitst op uw bedrijfsprocessen.

Voor een aantal zaaksystemen is een reeds een koppeling beschikbaar.

Wat is anonimiseren?

Het anonimiseren van documenten zorgt ervoor dat privacygevoelige gegevens worden weggelakt en niet meer zichtbaar zijn voor derden. Met anonimiseren wordt doorgaans ook pseudonimiseren, lakken as a service (LAAS) of blurren bedoeld.

Anonimiseren is een belangrijk onderwerp voor bijna iedere organisatie geworden door de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet verlangt van organisaties dat zij nog zorgvuldiger en discreter met persoonsgegevens omgaan.

Wanneer u documenten met anderen deelt of publiceert, moet u ervoor zorgdragen dat de persoonsinformatie in deze documenten niet te herleiden is naar individuele personen. Hierdoor moeten veel documenten geanonimiseerd worden. Al deze documenten met de hand anonimiseren is een arbeidsintensief en foutgevoelig proces.

Daarom biedt TM7 de CARP-E Anonymizer aan om het anonimiseren volledig automatisch te laten verlopen. Op deze manier wordt een arbeidsintensieve taak, die ook nog heel secuur moet worden uitgevoerd, op een eenvoudige wijze en tegen lage kosten gedaan.

De Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is in het leven geroepen om decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen te stimuleren om het faciliteren van publieke informatie op orde te krijgen. Het gevolg is meer transparantie en het verbeteren van de vindbaarheid en uitwisselbaarheid van deze informatie voor het publiek.

Om de Woo uiteindelijk mogelijk en toepasbaar te maken, staan de decentrale overheden voor een technische uitdaging. Het automatisch laten anonimiseren van deze documenten door het gebruik van onze software biedt één van de oplossing voor dit probleem.

Is het automatisch anonimiseren van documenten voor u?

Geautomatiseerd anonimiseren is voor verschillende doelgroepen en business vraagstukken mogelijk.
Onze CARP-E software voor Anonimiseren wordt reeds toegepast in het proces van:

 • Gemeenten;
 • Ziekenhuizen;
 • Omgevingsdiensten;
 • Ministeries.

Maar ook voor provincies, waterschappen of publiekrechtelijke organisaties zoals het CBS en de SER kan CARP-E een aanvulling op de werkprocessen zijn.

Onze software om te anonimiseren wordt door deze instellingen voor de volgende stukken en documenten ingezet:

 • Wet- en regelgeving;
 • Organisatiegegevens;
 • Raadsstukken;
 • Bestuursstukken;
 • Stukken van adviescolleges;
 • Convenanten;
 • Jaarplannen en -verslagen;
 • Wob/Woo-verzoeken;
 • Onderzoeken;
 • Beschikkingen;
 • Klachten.

Het anonimiseren van privacygevoelige documenten is een arbeidsintensieve en vervelende klus. Zeker als u of uw werknemers alle documenten handmatig moeten nagaan.
Herkent u zich of uw organisatie in de volgende punten?

 • Wij hebben een achterstand in het anonimiseren van stukken;
 • Wij zijn (nog) niet klaar voor de Woo (Wet open overheid) en hebben hulp nodig met het anonimiseren van documenten;
 • Wij hebben een piek in het aantal Woo verzoeken;
 • De werkdruk voor mij of mijn team is door het anonimiseren te groot;
 • Wij zouden meer meer kennis en vaardigheid in het anonimiseren kunnen gebruiken.

Lees dan vooral verder over het automatisch anonimiseren van documenten. CARP-E Anonymizer van TM7 biedt namelijk dé oplossing.

CARP-E Anonymizer is de naam van onze software en is gemaakt om automatisch gegevens zoals persoon- en adresgegevens, handtekeningen, rekening- en telefoonnummers te herkennen en te anonimiseren.

Met CARP-E bespaart u minimaal 80% van uw tijd die u of uw werknemers normaliter besteden aan het anonimiseren of pseudonimiseren van documenten.

Binnen 30 seconden is een enkelzijdige pagina (bijv. een A4) automatisch verwerkt. Denk hierbij niet alleen aan teksten, maar ook aan foto’s en tekeningen.

Nóg meer voordelen van de CARP-E Anonymizer:

 1. Kosten per geanonimiseerde document liggen lager;
 2. U houdt de controle op wat er gebeurt. Handmatig ingrijpen is altijd mogelijk;
 3. De software leert van uw aanpassingen;
 4. Substantieel lagere administratieve kosten en verkorting van doorlooptijd;
 5. Veilig: de privacy gevoelige gegevens zijn voorzien van een zwarte balk en zijn niet meer uit te lezen (anonimiseren is onomkeerbaar).

U kunt al vanaf € 210,- per maand (maximaal 1.000 pagina's) aan de slag met de CARP-E Anonymizer en de service naar uw wensen uitbreiden. Wij doen niet aan vervelende jaarcontracten. Carp-E is bijzonder flexibel. De minimale contractsduur is 3 maanden. Daarna is Carp-E per maand opzegbaar. Simpel!

Nieuwsgierig geworden?
Neem dan direct contact op voor een gratis demo zodat u zonder enige verplichting kunt ervaren wat CARP-E voor Anonimiseren voor u en uw organisatie kan betekenen.

CARP-E voor Anonimiseren in praktijk bij een gemeente en omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Een gemeente kampt met het probleem waarbij veel privacygevoelige gegevens moeten worden geanonimiseerd omdat zij vergunningsaanvragen openbaar willen maken.
Het volgende filmpje geeft goed weer hoe CARP-E voor Anonimiseren het probleem van de gemeente oplost.

Ook wordt onze CARP-E Anonymizer gebruikt door de Omgevingsdienst Noordzaakanaalgebied (OD NZKG). Zij hadden de uitdaging dat zij wekelijks honderden documenten moesten anonimiseren. Een beschrijving van de case is te lezen op de website van OD NZKG.

Bekijk ook het onderstaande filmpje van OD NZKG over het anonimiseren met CARP-E in de praktijk.

Ook zoals de OD NZKG en de gemeente tijd en kosten besparen met het anonimiseren van privacygevoelige documenten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Op 20 april 2021 heeft OD NZKG de Softbot Award gewonnen, uitgereikt door Robotisering in de Overheid. Met trots heeft de automatische software om te anonimiseren van TM7 een belangrijke bijdrage hieraan geleverd.

CARP-E Anonymizer: "intelligente software die dezelfde privacy gevoelige informatie herkent als een daartoe getrainde medewerker"

En CARP-E heeft nog veel meer in zijn mars

CARP-E is gebaseerd op taaltechnologie Natural Language Processing (NLP). Dat betekent dat we CARP-E, onze reading robot, leren om de menselijke taal te interpreteren. Net als een medewerker kan CARP-E zich verder ontwikkelen en kennis opdoen. Hoe verder CARP-E zich met uw hulp ontwikkelt, hoe minder controlewerk er nodig is.

Daarnaast kunt u onze intelligente software ook inzetten voor andere toepassingen dan anonimiseren. Zo hebben we CARP-E ook geleerd om te helpen bij het classificeren en metadateren van documenten conform Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO).

LET OP: Gebruikers van de Carp-E Anomimiseren kunnen kosteloos gebruik maken van de module E-Metadateren!

CARP-E Anonymizer. Anonimiseren van documenten.

Wat zeggen klanten en geïnteresseerden over CARP-E?

Naast CARP-E als “lerende” engine, krijgen we van klanten en andere geïnteresseerden vaak het volgende terug over de CARP-E Anonymizer:

 1. Kan verschillende type documenten inclusief afbeeldingen aan, ongeacht de grootte.
 2. Eenvoudig in gebruik. Mooie uitspraken hierbij zijn: “Als je met drag & drop in Windows kunt werken, kan je ook met de Anonymizer aan de slag” en “Is dat alles?”
 3. Meteen aan de slag. Tijdens onze demo’s kunnen we dat live laten zien: een laptop waarop de Anonymizer is geïnstalleerd en eventueel een scanner is al voldoende. Geef ons een document en u ziet direct het resultaat.
 4. De Anonymizer is een mooie aanvulling op reeds aanwezige systemen, doordat het niet alleen losstaand, maar ook geïntegreerd kan worden in een scanoplossing of een zaaksysteem. U hoeft dus niet andere systemen te gaan vervangen om automatisch anonimiseren mogelijk te maken.
Hoe het anonimiseren van documenten werkt

Direct aan de slag met CARP-E voor Anonimiseren?

Zoals gezegd kunt u al vanaf € 200,- per maand aan de slag met de CARP-E Anonymizer. Heeft u een kortlopend project? Dan is CARP-E na 2 maanden opzegbaar (met een opzegtermijn van één maand).

Tevens is maatwerk mogelijk en wordt de software helemaal toegespitst op uw specifieke situatie.

Een gratis demo, onze tarieven (voor standaard- en maatwerk) en meer informatie bespreken wij graag persoonlijk met u. Laat uw gegevens achter via het contactformulier of neem direct telefonisch op +31(0)85 210 1025 of per e-mail via info@tm7.nl contact met ons op.

Meer weten over CARP-E voor Anonimiseren of wat CARP-E voor u kan betekenen?