Met clickable PDF snel analyseren van jaarverslagen

Clickable PDF?

Door John van Nes.
Met onze gebruikers nemen we veel jaarverslagen door. Voor ons om te begrijpen hoe je die als analist leest. Het zijn soms grote jaarverslagen met veel cijfers en toelichtingen. Waar let je op, hoe kijkt een analist ernaar? Wij doen dit om onze CARP-E voor jaarverslagen steeds beter de specifieke uitzonderingen te leren. Bij het ‘bladeren’ door de grote jaarverslagen zei een gebruiker eens ‘vreemd dat je niet kan klikken op een PDF. Klikken? Maar natuurlijk, een jaarverslag heeft een prima inhoudsopgave dus hoe handig is het als ik daarop zou klikken en direct naar de betreffende pagina te gaan.


Image

De uitdaging

Kan je van een PDF die niet klikbaar is (geen interne hyperlinks) zorgen dat die achteraf aangemaakt worden? Met de combinatie van een aantal Natural Language technieken en door gebruik te maken van het font en de pagina-indeling lukt dat heel goed. Zo goed dat we het breder hebben ingezet dan alleen op de inhoudsopgave.Een voorbeeld

In de afbeelding hiernaast is een inhoudsopgave te zien van een willekeurig jaarverslag.

Door de teksten die hier vermeld staan goed te ‘lezen’ en een relatie gelegd worden met de teksten die verderop te vinden zijn.

Vaak blijkt dat de paginanummers niet betrouwbaar zijn. De vermelde nummers komen vaak niet overeen met de pdf-pagina nummers door de brief vooraf van de accountant.


Image

In dit voorbeeld hebben we op de “Balans per 31 december 2017” geklikt en gaan daardoor direct naar de betreffende pagina.

Hier kan natuurlijk hetzelfde gedaan worden. Door te kiezen voor Materiële vaste activa krijgen we de specificatie te zien op de betreffende pagina in de toelichting.Image

Hier zien we de pagina met de Materiële vaste activa.
.

Image

De tijdwinst lijkt niet veel maar als je veel jaarverslagen per dag moet doornemen is iedere tijdwinst meegenomen. En niet te vergeten het gebruikersgemak.

Deze techniek is ook toe te passen op andere documenten.

Meer weten over CARP-E voor Jaarverslagen of
wat CARP-E voor u kan betekenen?