CARP-E Metadator

Geautomatiseerd metadateren van documenten.
Lokale overheden zijn verplicht  zich te houden aan  de Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TLMO). Volgens deze richtlijn moeten alle geproduceerde documenten op gestandaardiseerde wijze gemetadateerd worden. Doel van deze eis is de vindbaarheid van de documenten en de transparantie van de overheidsinstantie te waarborgen. CARP-E Metadator van TM7 biedt de mogelijkheid om metadata te extraheren uit een grote variëteit  van documenten en teksten en in grote volumes.

Metadata is informatie over de informatie. Het geeft context over de informatie.

Context van informatie is van belang om documenten vindbaar, herbuikbaar en relevant te maken. Het geeft organisaties ook de ook mogelijkheid om hun informatie beter te doorgronden en het is een essentieel onderdeel van elke informatie architectuur.

Metadata geeft antwoorden op vragen zoals: Wat is het? Waar is het? Wat is de context? Voor wie is het? Wie is de eigenaar? Wat is de validiteit? Waar wordt het gebruikt?

De CARP-E Metadator van TM7 biedt de mogelijkheid om metadata te extraheren uit een grote variëteit en volume van documenten en teksten.

De CARP-E Metadator kan worden gecombineerd met de CARP-E Anonymizer. Eenmaal geïnstalleerd kan de domein expert van de lokale overheid het systeem fine-tunen voor verscheidene stromen en documenten met een minimale ondersteuning vanuit TM7.

Voordelen van de CARP-E Metadator

  • Consequent in het bepalen van metadata
  • Makkelijk te integreren in elke archiefomgeving
  • De CARP-E Metadator leert door middel van artificial intelligence (AI) en kan makkelijke toegepast worden op andere datasets
  • Metadata kan toegevoegd worden op complete archieven