Archive Innovation (Dutch)

Presentation of René van Koppen at the eSpecialisten conference Day of  Digital Durability (Dutch)

Op 11 mei tijdens de dag van de Digitale Duurzaamheid, heeft René van Koppen, Senior adviseur voor de lokale overheid bij TM7,  voor een overvolle zaal een presentatie gegeven over innovatieve toepassingen op het gebied van automatisch classificeren en metadateren van mail en documenten op basis van natuurlijke taaltechnologie De oplossingen zijn bewezen in de praktijk en werken en kunnen los van of in combinatie met zaaksystemen worden ingezet. De voordelen zijn:

Image
  • Toegankelijkheid en daardoor de vindbaarheid van juiste en relevante informatie. Door uniform en eenduidig te metadateren kan informatie eenvoudig teruggevonden worden, niet alleen binnen een organisatie, maar desgewenst ook binnen een keten of zelfs tussen ketens.
  • Door automatisch verwerking wordt ook de samenhang gewaarborgd (b.v. op zaak of dossierniveau).
  • Het handmatig metadateren van teksten en documenten is zeer arbeidsintensief en leidt tot verschillende niet uniforme uitkomsten. Automatisch metadateren leidt tot eenvoudig zoeken en vinden en voorkomt fouten of het niet meer terugvinden van informatie.
  • Metadata kan in de tijd gaan verschillen (Denk aan overnames of samenvoegingen). Met automatisch metadateren kunt u eenvoudig meerdere metadata vormgeven en naast elkaar laten bestaan
  • Automatisch classificeren van email leidt tot snellere afhandeling: Mail kan meteen naar de juiste afdeling of behandelaar worden gestuurd, waardoor binnen gestelde termijn verzoeken afgehandeld kunnen worden (en bijtijds ook op web-trollen gereageerd kan worden).