CARP-E Anonymizer

Geautomatiseerd anonimiseren: snel én nauwkeurig.
Sinds de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient u als organisatie nog zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens.  Wanneer u documenten met anderen deelt of publiceert, moet u ervoor zorgdragen dat de persoonsinformatie in deze documenten niet te herleiden is naar individuele personen. Hierdoor moeten veel documenten geanonimiseerd worden.  Al deze documenten met de hand anonimiseren is een arbeidsintensief en foutgevoelig proces. Daarom biedt TM7  de CARP-E Anonymizer aan om het anonimiseren geautomatiseerd te laten verlopen. Niet alleen 90% sneller en efficienter dan handmatig anonimiseren, maar ook nog veel nauwkeuriger.

Voor wie?
Geautomatiseerd anoninimiseren is voor verschillende doelgroepen en business vraagstukken mogelijk.  CARP-E Anonymizer wordt onder meer toegepast in het proces van gemeenten, ziekenhuizen, omgevingsdiensten en ministeries. Enkele voorbeelden:

Sneller afhandelen van WOB verzoeken.
Binnen het Overheidsdomein worden grote hoeveelheden documenten met privacy gevoelige gegevens verwerkt en gepubliceerd. WOB verzoeken (Wet Openbaarheid Bestuur) kunnen zorgen voor een flinke piek in de werklast. Hier zijn meestal veel documenten bij betrokken en deadlines van toepassing. Het controleren en “weglakken” van privacygevoelige informatie uit de documenten moet vaak onder tijdsdruk worden gedaan. CARP-E Anonymizer kan u dit werk uit handen nemen, waardoor WOB verzoeken sneller  kunnen worden afgehandeld.

Meer vergunningsinformatie online.
Overheidsorganisaties willen graag voldoen aan transparantie van informatie. Eén van de wensen is om alle vergunningsaanvragen openbaar te maken. In het filmpje hiernaast geeft de gemeente Utrecht aan hoe zij onze  CARP-E Anonymizer toepassen bij het geautomatiseerd anonimiseren en beschikbaar stellen van vergunningsinformatie. Hiermee is de service aan de inwoners sterk verbeterd met minder werklast voor de gemeente Utrecht.

Anonimiseren Patientinformatie voor onderzoek.
Voor wetenschappelijk onderzoek dienen onderzoekers soms te beschikken over geanonimiseerde informatie, dus zonder BSN bugerservicenummer, naam, adres of geboortedatum. Vaak komt deze informatie vanuit databases (gestructureerde informatie), maar soms ook uit documentatie en notities. Ook hier biedt CARP-E Anonymizer uitkomst om de privacy gegevens van patienten te borgen.

Wat levert het op?
Met Carp-E Anonymizer wordt gevoelige informatie al naar gelang gewenst, zoals persoons- en adresgegevens, handtekeningen, rekening- en telefoonnummers, automatisch herkend en geanonimiseerd. Na een eventuele controle en akkoord wordt het document direct beschikbaar gesteld in een formaat dat geschikt is voor publicatie.

Dat biedt nadrukkelijke voordelen:

  • Hoge mate van efficiency en nauwkeurigheid. Efficiency voordelen van meer dan 90% zijn mogelijk.
  • Veel meer documenten kunnen direct aangeboden worden aan belanghebbenden.
  • De software neemt het grootste en saaiste deel van het werk over, medewerkers kunnen zich beperken tot interactie met de software.
  • Substantieel lagere administratieve kosten en verkorting doorlooptijd.
  • Veilig: de privacy gevoelige gegevens zijn voorzien van een zwarte balk en zijn niet meer uit te lezen (anonimiseren is onomkeerbaar)
  • Naast anonimiseren is ook pseudonimiseren mogelijk
CARP-E Anonymizer: “intelligente software die dezelfde privacy gevoelige informatie herkent als een daartoe getrainde medewerker”

Waarom CARP-E Anonymizer?
CARP-E is Anonymizer is gebaseerd op taaltechnologie. Dat betekent dat we CARP-E, onze reading robot,  leren om de menselijke taal te interpreteren.

Net als een medewerker kan onze reading robot CARP-E zich verder ontwikkelen en domeinkennis opdoen. Hoe verder CARP-E zich met uw hulp  ontwikkelt, hoe minder controlewerk er nodig is. Daarnaast kunt u onze intelligente  software ook inzetten voor andere toepassingen dan anonimiseren. Zo hebben we op verzoek CARP-E ook geleerd om te helpen bij het classificeren en metadateren (conform TMLO) van documenten. Mocht u een nieuw business vraagstuk hebben horen we het graag. Wij hebben inmiddels ruim 15 jaar ervaring op het gebied van taaltechnologie, en zijn net als CARP-E gedreven om nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Naast CARP-E als “lerende” engine, krijgen we van klanten en andere geinteresseerden vaak het volgende terug over de CARP-E Anonymizer:

  • Kan verschillende type documenten inclusief afbeeldingen aan ongeacht de grootte.
  • Eenvoudig in gebruik. Mooie uitspraken hierbij: “Als je met drag & drop in Windows kunt werken, kan je ook met de Anonymizer aan de slag” en “Tjee is dat alles?”
  • Meteen aan de slag. Tijdens onze demo’s kunnen we dat live laten zien: een laptop waarop de Anonymizer is geinstalleerd en eventueel een scanner is al voldoende. Geef ons een document en je ziet direct het resultaat.
  • De Anonymizer is een mooie aanvulling op reeds aanwezige systemen, doordat het niet alleen losstaand, maar ook geintegreerd kan worden in een scan oplossing of een zaaksysteem. Je hoeft dus niet andere systemen te gaan vervangen om automatisch anonimiseren mogelijk te maken.

Verschillende mogelijkheden.
Onze CARP-E Anonymizer is zowel als SaaS oplossing als on premise beschikbaar.

Doordat wij al verschillende domeinspecifieke trajecten hebben doorlopen zijn we gewend flexibel mee te denken en snel tot een nieuwe oplossing te komen. Ook indien u te maken heeft met forse achterstanden, een grote hoeveelheid te anonimiseren documenten of een eenmalige anonimiseringsklus kunnen we een helpende hand bieden.

Meer weten over CARP-E Anonymizer of wat CARP-E voor u kan betekenen?